Thank you!

Magsusulat kako ngayon…

pero nang magsisimula na, nagliparan lahat ng ideya

kaya ngayon, magpapasalamat muna


Salamat!
Salamat sa buhay
Salamat sa pagkakataon
Salamat s kalikasan
Salamat sa mga kaibigan
Salamat sa pamilya
Salamat sa pagkain
Salamat sa ligaya
Salmat sa teknolohiya
Photo by Vie Studio on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: