Nawawala pero Salamat!


Salamat

Salamat sa magandang bulaklak!

Salamat sa dalang ginahawa ng sariwang hangin

Anonymous

Nawawala kasi madalas hindi na alam kung ano ang kasunod. Saan pupunta? Anong gagawin? Parang walang kwenta..


Ngunit salamat sapagkat kahit parang nawawala ay nanatili pa rin.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: