Iwas!


Mula sa labi ng nasaktang damdamin
Lumipad ang patalim
Salitang di maabot sa lalim
Utak mo'y gugutumin
Hahabulin ang paghinga
Nag-aalimpuyos sa tuwina
Kung ito'y sasaluhin
Iwasan ang patalim

paki-usap butihin kong magulang.. mag-away kayo sa lugar kung saan di maabot ng tenga ko

-anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: