GenesisSa daan na paliko-liko
Madaming tao
Kung sino-sino
Nandoon ako sa tamang kanto
Naghihintay kung maalala mo
Napapakamot ng ulo
Naiinip na totoo
Ang utak na magulo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: