Gusto

Gusto ko..

ng malawak ng lugar
ng malinis na kapaligiran
ng tahimik na pagmumuni-muni
ng magagandang tanawin

Gusto ko…

sa tabing dagat
sa gitna ng bundok
sa puso ng kalikasan
sa pagitan ng sariwang hangin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: