Ayunparimpala

Akala ko iba, pero ayunparimpala


Nang umalis ako, akala ko mag-iiba..

pero, ayunparimpala

Napunta ako sa lugar na tulad nang pinaglisanan.

Nakita ko, ang mga tao na tulad ko..

Totoo, ayunparimpala.

AYUNPARIMPALA


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: