Mahal


Mahal na araw

May susundo sana na car pool mula Las Pinas papuntang Masinloc


pero hindi dumating..
kaya sa nagbago ng itenerary,
ang plano:
pareho pa din
maging meaningful ang holiday!!


Mag-isip… magdesisyonTatanggapin, uunawain


Palalawakin ang isipan
makikinig
mangangarap
Kikilos
Aakto ng ayos sa ambisyon
Magbibigay
Tatanggap
Magsisilbi
mamumuhay

Salamat!!


salamat sa buhay
salamat sa pamilya
salamat sa mga kaibigan
salamat sa kalikasan
salamat sa mga gawain
salamat sa kalakasan
salamat sa mga adhika
salamat sa pangarap
salamat sa imahinasyon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: