Mula sa KalaWakan

Kung iisiping palalayain ka ay mali yata,

Sapagkat hindi, kailan man ika'y naging bihag

Malaya ka mula sa simula...

Ngunit may kalungkutan,
Sa dibdib na nais pakawalan

bunga ng palaisipan
Na may linya na sa atin ay nagdurogtong..

Na kung puputulin ay nakakahilam

Ang kalooban ko ay tila langit na malulam

Kaunting tulak ay luluha ang kalawakan

Mula sa KalaWakan

One response to “Mula sa KalaWakan”

  1. Beautiful images ❤️

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: