Tigil

Nagwawala ang mga salita,

Gusto nilang masambit

Naghahangad makipagtagisan

Sasagot

Ngunit para saan

Mananalo ba o makakasakit lamang

Pinigilan

Sa adhika na makinig at umunawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: