Mahinahon


Nang sumigaw ng pabulong
Si hari ng daluyong
Kumitil ng ligaya
ng lumipad ang guryon
Lumubog sa tawa
Natalo ng sariling gawa,
isipan ang nagdikta
Nang gawi sa tuwina.
Di ginalang si Maldita
Kaya siya'y panay maduda
Mapang usig sa araw-araw
Nagbabato ng kampit;
Mga salitang palipit
Di makuhang maging mabuti
sa diwa at gawa.
Paano hihinahon?
ang pusong nais Umahon
sa sakit na dulot
ng nadinig na daluyong
kasing lapot ng pulot
ang dugong dumaloy
nagnanais kumulo ngunit hindi mangyari
Umalis tumakbo, lumipad saking pakiwari..

Mahinahon


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: