Naranasan mo na ba maging isaw?

Minsan..

Minsan, naranasan kong maging bahagi ng isaw na pila para makapag commute.

bitukang manok

Pila bago sumakay ng LRT 1 na Northbound

Pila bago sumakay ng Genesis pa-uwi ng Bataan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: