Random drops

Table Lamp

Randomness overload

Walang direksyon na content…


Okay lang siguro mawala paminsan-minsan. Iyong may mga panahon na hindi mo alam kung anong gagawin.


Okay lang, siguro.. basta makakabalik din.


Na minsan, gusto mo na lang magtago
Kaysa gumawa ng paraan
Na parang mas madali..

Na ipagwalang bahala na lang

Kapag alam mo na kung bakit ka natatakot..
Parang mas madali panghawakan na lang

Mga sabi-sabi na hindi pinag-isipan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: