Artikulo Uno!

sinulat ni Jess

  • Si Jess ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, pumili at kumilos
  • Ang nasabing pag-isip, pagpili at pagkilos ay maaring kakitaan ng kakulangan o pagkakamali
  • Mula sa kakulangan/pagkakamali na ito, pauunlarin ni Jess ang sarili
  • Nakadarama ng takot at pag-aalinlangan ngunit haharapin ito at pagtatagumpayan
  • Ang hangganan niya ay sa imahinasyon lamang
%d bloggers like this: