BABALA!!!!!!!!

Babala!!!

  • Ang lahat ng mababasa dito ay nilikha ng may akda gamit ang nag-uumapaw na bias, opinyon at emosyon
  • Ang mga sulat ay maaring totoo o hindi; depende sa pananaw ng mambabasa
  • Striktong patnubay at gabay ang kailangan ng mambabasa. Maaring makadama ng iba’t-ibang emosyon. Nakakainis, nakakatuwa, nakakagalit, kagiliw-giliw.
  • Ang manunulat ay walang responsibilidad sa ano mang emotional trigger na maaring magising
  • READ AT YOUR OWN RISK

adventure (5) agenda (4) aspirations (6) atraksyon (3) Beginner (3) birthday (3) byahe (10) coffee (2) desires (10) die (2) dream (5) dreams (4) enjoy (7) expression (32) family (8) flower (3) friends (8) gift (3) goal (4) gratitude (8) Home (7) kape (4) kwento (8) learnings (2) letters to sisc (2) life (5) live (15) love (12) meal (2) nature (11) paalam (5) pain (11) pasasalamat (2) patawad (2) photo (12) pila (2) pilosopiya (5) rage (2) simula (7) tagalog (14) taglish (5) tahanan (4) tanong (16) travel (2) tula (11)

%d bloggers like this: