Sino si No one?

Sino?

 • Babae
 • Manunulat
 • Manlalaro ng Ahedres
 • Anak
 • Kapatid
 • Kaibigan
 • Katrabaho
 • Tao pero minsan Alien
 • Tagapaglikha ng kung ano-ano
 • Isang nilalang na maraming tanong
 • Mahusay na tagapakinig
 • Maibigin sa kalikasan


%d bloggers like this: