If I stay

Kung mananatili

Dama ang haplos ng sariwang hangin
Sumasayaw ang mga dahon
Sa saliw ng tugtugin
Ang awit ng kahapon
Ala-ala ng musika
Sambit sa bawat letra
Saloobing di maintidihan
Ngunit hindi malilimutan

If I stay, will my heart be the same way?

-meself

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: